Algemene garantievoorwaarden

Alle artikelen uit de collectie van Matrassen4U zijn zorgvuldig getest en beoordeeld op kwaliteit. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. Sleep4U hanteert in de basis de algemene garantievoorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen. Hierbij krijg je tal van voordelen en nog belangrijker het biedt je meer zekerheid.

Voorwaarden

Als er sprake is van materiaal- of fabricagefouten, zal het voorvloeiende defect worden hersteld volgens de garantievoorwaarden van Sleep4U. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product. Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. Sleep4U kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

Garantie op matrassen

  • Bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogte-verlies (contourvorming) tot 2 cm acceptabel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie.
  • Matrassen kunnen een afwijking vertonen in de lengte en breedtemaat tot 2% van de maat van de originele maatvoering.
  • Matrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

De garantie voorwaarden van de CBW waarbij Matrassen4U is aangesloten vind u hier.